ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Numéro de référence: GR005234
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Adresse:
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
N/A
63200 Νεα Μουδανια
Nea Moudania (NMA)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 23730 21496
Fax: +30 23730 22759
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic maritime (P), Trafic routier (R)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - Horaires douverture, Contact (GR005234)