ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Numéro de référence: GR002015

Adresse:
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΠΡΑΝΤΟΥΝΑ 3
54626 Θεσσαλονικη Grèce (GR)

Contact:

Saison d'ouverture:
ALL YEAR
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:00

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Aéroport (AIR), Trafic maritime (P), Trafic routier (R), Trafic ferroviaire (V)
Type de bureau:
AUTORITE SUPERIEURE (AUT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU DE GARANTIE (GUA), AEO Autorités douanières compétentes (CCA), Autorité en charge de la recevabilité (RCA)

Carte de ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Horaires douverture, Contact (GR002015)