ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Numéro de référence: GR005233
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Adresse:
ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΩΝΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
630 82 Στρατωνιο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (SKG)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: 23760-22383
Fax: 23760-22089
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic maritime (P), Trafic routier (R)
Type de bureau:
AUTORITE SUPERIEURE (AUT), Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - Horaires douverture, Contact (GR005233)