ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

Numéro de référence: GR005001
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Adresse:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
-
53076 Κρυσταλλοπηγη Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 23850-45923
Fax: +30 23850-45898
E-mail: syzefxis@2350.syzefxis.gov.gr

Saison d'ouverture:
ALL YEAR
Horaires douverture:
Lundi - Dimanche: 00:00 - 23:59

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic routier (R)
Type de bureau:
AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG), BUREAU DE PASSAGE (TRA)

Carte de ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ - Horaires douverture, Contact (GR005001)