ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Numéro de référence: GR004201
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Adresse:
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
60100 Κατερινη
Katerini (KEI)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 23510-27960
Fax: +30 23510-32666
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic routier (R), Trafic ferroviaire (V), Aéroport (AIR), Trafic maritime (P)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE GARANTIE (GUA), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Horaires douverture, Contact (GR004201)