ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Numéro de référence: GR002931
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Adresse:
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ 62
502 00 Πτολεμαϊδα Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 24630 22231
Fax: +30 24630 22231
E-mail:

Saison d'ouverture:
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic routier (R), Trafic ferroviaire (V)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - Horaires douverture, Contact (GR002931)