ΣΤΑΥΡΟΥ

Numéro de référence: GR002051
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Adresse:
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
570 14 Σταυροσ Grèce (GR)

Contact:
Tél: 0030 2397061215
Fax: 0030 2397061215
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Trafic routier (R), Not applicable (N/A), Trafic maritime (P)
Type de bureau:
Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC)

Carte de ΣΤΑΥΡΟΥ - Horaires douverture, Contact (GR002051)