Γ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Numéro de référence: GR002006
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Adresse:
Γ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΣΟ-ΠΑΠΑΣ
54110 Θεσσαλονικη Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 2310-750780
Fax: +30 2310-750358
E-mail:

Saison d'ouverture:
ALL YEAR
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic maritime (P), Trafic routier (R), Trafic ferroviaire (V)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de Γ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Horaires douverture, Contact (GR002006)