Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Numéro de référence: GR002001
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (GR002015)

Adresse:
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
54110 Θεσσαλονικη Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 2313 334324
Fax: +30 2310 531223
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 19:00
Lundi - Dimanche: 06:00 - 22:00

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic routier (R), Trafic ferroviaire (V), Trafic maritime (P)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Horaires douverture, Contact (GR002001)