ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Numéro de référence: GR009917

Adresse:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124
11526 Αθηνα
Attiki (ATT)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 210 6987494
Fax: +30 210 6987506
E-mail: gdt-dasmo@otenet.gr

Saison d'ouverture:
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A)
Type de bureau:
AUTORITE SUPERIEURE (AUT), Autorité douanière désignée pour prendre des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (BTI)

Carte de ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - Horaires douverture, Contact (GR009917)