ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

Numéro de référence: GR004671
Autorité supérieure: ΡΟΔΟΥ (GR001202)

Adresse:
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
833 00 Αγιοσ Κηρυκοσ Grèce (GR)

Contact:
Tél: 0030 2275022531
Fax: 0030 2275022531
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Trafic maritime (P), Not applicable (N/A), Trafic routier (R)
Type de bureau:
BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU D'ACCISES (EXC), Bureau de destination (DES)

Carte de ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ - Horaires douverture, Contact (GR004671)