ΚΥΘΗΡΩΝ

Numéro de référence: GR004076

Adresse:
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΑΨΑΛΙ ΚΥΘΗΡΑ
80100 Καψαλι Κυθηρα Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 2736031262
Fax: +30 2736031262
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A)
Type de bureau:
BUREAU D'ACCISES (EXC)

Carte de ΚΥΘΗΡΩΝ - Horaires douverture, Contact (GR004076)