Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Numéro de référence: GR004007
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (GR004019)

Adresse:
Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ & ΙΩΝΙΑΣ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
18755 Πειραιασ Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 210-4006185
Fax: +30 210-4006075
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic maritime (P), Trafic routier (R), Trafic ferroviaire (V)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ - Horaires douverture, Contact (GR004007)