Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

Numéro de référence: GR004005
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (GR004019)

Adresse:
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
18701 Πειραιασ
ATTIKH (ATT)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 210-4005874, +30 210-4008088
Fax: +30 210-4007072
E-mail:

Saison d'ouverture:
ALL YEAR
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 19:00
Samedi: 07:30 - 13:00
Lundi - Vendredi: 07:30 - 21:00

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic maritime (P), Trafic routier (R), Trafic ferroviaire (V)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG), BUREAU DE SORTIE (EXT)

Carte de Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - Horaires douverture, Contact (GR004005)