ΣΚΙΑΘΟΥ

Numéro de référence: GR003751
Autorité supérieure: ΒΟΛΟΥ (GR003702)

Adresse:
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΣ
3702 Σκιαθοσ
Skiathos (JSI)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: 0030 2427022510
Fax: 0030 2427022510
E-mail:

Saison d'ouverture:
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Trafic maritime (P), Not applicable (N/A)
Type de bureau:
BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT)

Carte de ΣΚΙΑΘΟΥ - Horaires douverture, Contact (GR003751)