ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ

Numéro de référence: GR001336
Autorité supérieure: ΚΑΒΑΛΑΣ (GR002302)

Adresse:
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
Ν/Α
680 08 Καστανιεσ Εβρου Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 25520 85211
Fax: +30 25520 85611
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic routier (R)
Type de bureau:
BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU DE SORTIE (EXT)

Carte de ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ - Horaires douverture, Contact (GR001336)