ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Numéro de référence: GR001302
Autorité supérieure: ΚΑΒΑΛΑΣ (GR002302)

Adresse:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΣ
68100 Αλεξανδρουπολη
ΚΑΒΑΛΑ (KVA)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 5510 26235, +30 5510 23577
Fax: +30 5510 21040
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic maritime (P), Trafic routier (R), Trafic ferroviaire (V), Aéroport (AIR)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE GARANTIE (GUA), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Horaires douverture, Contact (GR001302)