ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Numéro de référence: GR001272
Autorité supérieure: ΡΟΔΟΥ (GR001202)

Adresse:
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
851011 Μεγιστη Grèce (GR)

Contact:
Tél: 0030 2246049009
Fax:
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Trafic maritime (P), Not applicable (N/A)
Type de bureau:
BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT)

Carte de ΜΕΓΙΣΤΗΣ - Horaires douverture, Contact (GR001272)