ΣΥΜΗΣ

Numéro de référence: GR001237
Autorité supérieure: ΡΟΔΟΥ (GR001202)

Adresse:
ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗ
85 600 Συμη
Symi (SYM)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: 0030 2246071249
Fax: 0030 2246071249
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Trafic maritime (P), Not applicable (N/A)
Type de bureau:
BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU D'ACCISES (EXC)

Carte de ΣΥΜΗΣ - Horaires douverture, Contact (GR001237)