ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Numéro de référence: GR000831
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (GR004019)

Adresse:
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
320 12 Αντικυρα
Antikyra (ATK)
Grèce (GR)

Contact:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic maritime (P), Trafic routier (R)
Type de bureau:
AUTORITE SUPERIEURE (AUT), Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ - Horaires douverture, Contact (GR000831)