ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ

Numéro de référence: GR000700

Adresse:
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ
26442 Πατρα
Patras (GPA)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 2610-422 445
Fax: +30 2610-452 834
E-mail: telperachaias@2702.syzefxis.gov.gr

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A)
Type de bureau:

Carte de ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ - Horaires douverture, Contact (GR000700)