ΡΑΦΗΝΑΣ

Numéro de référence: GR000331
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (GR004019)

Adresse:
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΛΙΜΑΝΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
190 09 Ραφηνα Grèce (GR)

Contact:
Tél: 0030 2294028460
Fax: 0030 2294028460
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Trafic routier (R), Trafic maritime (P), Not applicable (N/A)
Type de bureau:
Bureau de sortie - Intérieur (EIN), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG), BUREAU D'ACCISES (EXC)

Carte de ΡΑΦΗΝΑΣ - Horaires douverture, Contact (GR000331)