Δ.Α.Α. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

Numéro de référence: GR000304
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (GR004019)

Adresse:
Δ.Α.Α. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
19019 Σπατα
ATTIKH (ATT)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 210-3542137
Fax: +30 210-3542331
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Samedi: 07:30 - 21:00

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Aéroport (AIR), Trafic routier (R)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de Δ.Α.Α. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" - Horaires douverture, Contact (GR000304)