ΑΘΗΝΩΝ

Numéro de référence: GR000102
Autorité supérieure: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (GR004019)

Adresse:
ΑΘΗΝΩΝ
12ο ΧΙΛΙΟΜ ΕΘ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
144 10 Αθηνα - Μεταμορφωση
Athinai (ATH)
Grèce (GR)

Contact:
Tél: +30 210-2889733 +30 210-2889735
Fax: +30 210-2829890
E-mail: tel.ath@otenet.gr

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Not applicable (N/A), Trafic routier (R), Trafic ferroviaire (V), Trafic maritime (P)
Type de bureau:
Competent Authority of Export (CAE), AUTORITE COMPETENTE (CAU), Bureau de départ (DEP), Bureau de destination (DES), Bureau de sortie - Intérieur (EIN), Autorité compétente pour la recherche (ENQ), Premier bureau d'entrée ou bureau d'entrée subséquent (ENT), BUREAU D'ACCISES (EXC), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT), BUREAU DE RECOUVREMENT (REC), EORI Autorités d'enregistrement (REG)

Carte de ΑΘΗΝΩΝ - Horaires douverture, Contact (GR000102)