ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΑΦΟΣ

Numéro de référence: CY000650

Adresse:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΑΦΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΑΒΒΑ 23
8025 Παφοσ Chypre (CY)

Contact:
Tél: 00357 26 804634
Fax: 00357 26 306110
E-mail: paphos@customs.mof.gov.cy

Saison d'ouverture:
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 08:00 - 15:30

Types de trafic:
Aéroport (AIR), Not applicable (N/A), Trafic maritime (P)
Type de bureau:
BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT)

Carte de ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΑΦΟΣ - Horaires douverture, Contact (CY000650)