ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΜΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ

Numéro de référence: CY000550

Adresse:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΜΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ
16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1943, 3
3022 Λεμεσοσ Chypre (CY)

Contact:
Tél: 00357 25 802401
Fax: 00357 25 802236
E-mail: limassol@customs.mof.gov.cy

Saison d'ouverture:
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 08:00 - 15:30

Types de trafic:
Aéroport (AIR), Trafic maritime (P)
Type de bureau:
BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT)

Carte de ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΜΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ - Horaires douverture, Contact (CY000550)