ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Numéro de référence: CY000450
Autorité supérieure: Αρχιτελωνείο (CY000100)

Adresse:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ
6900 Λαρνακα Chypre (CY)

Contact:

Saison d'ouverture:
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 08:00 - 15:30

Types de trafic:
Aéroport (AIR), Trafic maritime (P)
Type de bureau:
BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT)


Carte de ᐅ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - Horaires douverture, Contact (CY000450)Search box

Recherche