ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Numéro de référence: CY000450
Autorité supérieure: Αρχιτελωνείο (CY000100)

Adresse:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ
6023 Λαρνακα Chypre (CY)

Contact:
Tél: 00357 24 802409
Fax: 00357 24 621436
E-mail: larnaca@customs.mof.gov.cy

Saison d'ouverture:
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 08:00 - 15:30

Types de trafic:
Aéroport (AIR), Trafic maritime (P)
Type de bureau:
BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT)

Carte de ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - Horaires douverture, Contact (CY000450)