ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Numéro de référence: GR003851
Autorité supérieure: ΠΑΤΡΩΝ (GR000701)

Adresse:
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 103
245 00 Κυπαρισσια Grèce (GR)

Contact:
Tél: 0030 2761022845
Fax: 0030 2761022968
E-mail:

Saison d'ouverture:
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Horaires douverture:
Lundi - Vendredi: 07:30 - 15:30

Types de trafic:
Trafic routier (R), Trafic maritime (P)
Type de bureau:
Bureau de sortie - Intérieur (EIN), BUREAU D'EXPORTATION (EXP), BUREAU DE SORTIE (EXT)

Carte de ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - Horaires douverture, Contact (GR003851)